شرکت تولیدی کشت و صنعت جوانه سفیدkalavaranشرکت تولیدی کشت و صنعت جوانه سفید با شماره ثبت 246938 و شناسه ملی 10102972008 در تاریخ 1384.7.20 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. این شرکت در راستای سیاست های توسعه گروه صنایع غذایی پاکبان تاسیس گردید و هدف آن تهیه، تولید، نگهداری، کشت و توزیع قارچ خوراکیو تولید مواد پروتئینی کنسروجات تهیه بذر و مشتقات آن در کارخانه می باشد.


[ طراحی و پیاده سازی توسط واحد آی تی پاکبان ]