شرکت پخش کالاوران پاکبان


 

kalavaran

شرکت پخش کالاوران پاکبان با شماره ثبت 434023 و شناسه ملی 10320844535 در تاریخ 1391.10.27 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. این شرکت در راستای سیاست های توسعه گروه صنایع غذایی پاکبان تاسیس گردید و هدف آن پخش و توزیع فرآورده های غذایی و آشامیدنی در داخل کشور و انجام امور بازرگانی خرید و فروش به صورت مستقیم و غیر مستقیم می‌باشد. این شرکت در حال حاضر مسئولبت توزیع و پخش محصولات شرکت فرآورده های لبنی پاکبان به ویژه نوشیدنی های این شرکت را به عهده داشته و با بهره جویی از سیستم توزیع مویرگی اغلب استان‌های کشور را تحت پوشش قرار داده است.


[ طراحی و پیاده سازی توسط واحد آی تی پاکبان ]