شرکت کارنشان پلاستیکشرکت کارنشان پلاستیک با شماره ثبت 274782 در تاریخ 1385.04.17 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. این شرکت در راستای سیاست های توسعه گروه صنایع غذایی پاکبان تاسیس گردید و هدف آن تولید انواع ظروف، بطری، قطعات و مصنوعات پلاستیکی و سایر مواردی است که پیرامون تولید ظروف بسته بندی مورد نیاز می باشد. مأموریت این شرکت در مرحله اول تهیه و تولید ظروف بسته بندی مورد نیاز گروه صنایع غذایی پاکبان در سراسر ایران و در مرحله دوم تولیدات سایر شرکت‌ها و کارخانجات معتبر داخلی است که دارای کیفیت مناسب براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی می باشد.


[ طراحی و پیاده سازی توسط واحد آی تی پاکبان ]