شرکت فرآورده‌هاي لبني پاکبان


شرکت فرآورده‌هاي لبني پاکبان با هدف ايجاد تحول و نوآوري در صنايع لبني کشور که ساليان دراز در حال رکود و سکون بود در سال 1365 با شماره ثبت 59754 در اداره ثبت تهران تاسيس و در همان بدو امر با شعار "جامعه سالم در گرو تغذيه مناسب" عزم خود را جزم و با هدف ايجاد تحول در اين صنعت آغاز به کار نمود. شرکت در راستاي اين تحول مبناي فعاليت را بر افزايش کيفيت مطابق نياز مشتري قرار داده و در کنار آن اقدام به ايجاد فضاي توليد منطبق با استاندارد هاي جهاني و طراحي خطوط توليد با بهره‌مندي از کليه امکانات داخلي و خارجي به منظور رسيدن به خودکفايي در اين صنعت نمود؛ و بالاخره در سال 1372 توليدات شرکت وارد بازار و در سال 1372 موفق به اخذ پروانه بهره‌برداري وزارت صنايع گرديد.
محصولات توليدي به دليل تحولي که در کيفيت، کميت و بسته‌بندي صورت گرفته بود با استقبال بي‌نظير مصرف‌کنندگان روبرو شد که اين استقبال و اعتماد به محصول بار مسئوليت پاکبان را صد چندان نمود. بر اين اساس با ايجاد سيستم‌هاي مدرن توزيع مطابق با معيارها و استانداردهاي جهاني اقدام به تاسيس شرکت مستقل "پخش پاکبان" نمود تا ضمن حفظ تمامي واسطه‌ها محصول توليدي را در حداقل زمان ممکن به واحدهاي مربوطه تحويل و از آن طريق مصرف‌کننده با مصرف محصولي سالم و تازه نشاط جامعه را فراهم نمايد. اکنون که به حول و قوه الهي توانسته‌ايم واحد توليدي، واحد بسته‌بندي و واحد پخش را ايجاد و سازمان دهي نماييم و با ايجاد تنوع در محصولات خود را در رديف کشورهاي پيشرفته منطقه قرار دهيم، افتخار مي‌کنيم که خدمتگزار مرم شريف ايران بوده و سهمي هر چند کوچک در چرخه توليد مملکت را دارا مي‌باشيم.


[ طراحی و پیاده سازی توسط واحد آی تی پاکبان ]