درباره ما

شرکت فرآورده‌هاي لبني پاکبان با هدف ايجاد تحول و نوآوري در صنايع لبني کشور که ساليان دراز در حال رکود و سکون بود در سال 1365 با شماره ثبت 59754 در اداره ثبت تهران تاسيس و در همان بدو امر با شعار "جامعه سالم در گرو تغذيه مناسب" عزم خود را جزم و با هدف ايجاد تحول در اين صنعت آغاز به کار نمود. شرکت در راستاي اين تحول مبناي فعاليت را بر افزايش کيفيت مطابق نياز مشتري قرار داده و در کنار آن اقدام به ايجاد فضاي توليد منطبق با استاندارد هاي جهاني و طراحي خطوط توليد با بهره‌مندي از کليه امکانات داخلي و خارجي به منظور رسيدن به خودکفايي در اين صنعت نمود؛ و بالاخره در سال 1372 توليدات شرکت وارد بازار و در سال 1372 موفق به اخذ پروانه بهره‌برداري وزارت صنايع گرديد.

شرکت فرآورده‌هاي لبني پاکبان
با هدف ايجاد تحول و نوآوري در صنايع لبني کشور که ساليان دراز در حال رکود و سکون بود در سال 1365 با شماره ثبت 59754 در اداره ثبت تهران تاسيس و در همان بدو امر با شعار "جامعه سالم در گرو تغذيه مناسب" عزم خود را جزم و با هدف ايجاد تحول در اين صنعت آغاز به کار نمود. شرکت در راستاي اين تحول مبناي فعاليت را بر افزايش کيفيت مطابق نياز مشتري قرار داده و در کنار آن اقدام به ايجاد فضاي توليد منطبق با استاندارد هاي جهاني و طراحي خطوط توليد با بهره‌مندي از کليه امکانات داخلي و خارجي به منظور رسيدن به خودکفايي در اين صنعت نمود؛ و بالاخره در سال 1372 توليدات شرکت وارد بازار و در سال 1372 موفق به اخذ پروانه بهره‌برداري وزارت صنايع گرديد.
شرکت پخش پاکبان
در راستای سیاستهای توسعه گروه صنایع غذایی پاکبان در تاریخ 30-03-1380 تحت شماره 176412 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. مأموریت این شرکت در مرحله اول توزیع کلیه تولیدات گروه صنایع غذایی پاکبان در سراسر ایران و در مرحله دوم تولیدات سایر شرکت‌ها و کارخانجات معتبر داخلی که اولاً دارای کیفیت مناسب براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی بوده و ثانیاً مکمل تولیدات مصرفی گروه صنایع غذایی پاکبان باشند. این شرکت با استفاده از کادرمجرب و تحصیل کرده بالغ بر دو سوم کشور را به طور مستقیم و یک سوم کشور را به طور غیرمستقیم توسط نمایندگانی دلسوز و متعهد تحت پوشش سیستم توزیع مویرگی دارد.
شرکت کارنشان پلاستیک
با شماره ثبت 274782 در تاریخ 1385.04.17 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. این شرکت در راستای سیاست های توسعه گروه صنایع غذایی پاکبان تاسیس گردید و هدف آن تولید انواع ظروف، بطری، قطعات و مصنوعات پلاستیکی و سایر مواردی است که پیرامون تولید ظروف بسته بندی مورد نیاز می باشد. مأموریت این شرکت در مرحله اول تهیه و تولید ظروف بسته بندی مورد نیاز گروه صنایع غذایی پاکبان در سراسر ایران و در مرحله دوم تولیدات سایر شرکت‌ها و کارخانجات معتبر داخلی است که دارای کیفیت مناسب براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی می باشد.
شرکت پخش کالاوران پاکبان
با شماره ثبت 434023 و شناسه ملی 10320844535 در تاریخ 1391.10.27 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. این شرکت در راستای سیاست های توسعه گروه صنایع غذایی پاکبان تاسیس گردید و هدف آن پخش و توزیع فرآورده های غذایی و آشامیدنی در داخل کشور و انجام امور بازرگانی خرید و فروش به صورت مستقیم و غیر مستقیم می‌باشد. این شرکت در حال حاضر مسئولبت توزیع و پخش محصولات شرکت فرآورده های لبنی پاکبان به ویژه نوشیدنی های این شرکت را به عهده داشته و با بهره‌جویی از سیستم توزیع مویرگی اغلب استان‌های کشور را تحت پوشش قرار داده است.
شرکت تولیدی کشت و صنعت جوانه سفید
با شماره ثبت 246938 و شناسه ملی 10102972008 در تاریخ 1384.7.20 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. این شرکت در راستای سیاست های توسعه گروه صنایع غذایی پاکبان تاسیس گردید و هدف آن تهیه، تولید، نگهداری، کشت و توزیع قارچ خوراکی و تولید مواد پروتئینی کنسروجات تهیه بذر و مشتقات آن در کارخانه می باشد.

[ طراحی و پیاده سازی توسط واحد آی تی پاکبان ]